Tin tức sự kiện

Cho lễ ăn hỏi hoàn hảo

Byjames

Lễ ăn hỏi còn được gọi là lễ đính hôn là một nghi thức quan trọng trong phong tục hôn nhân truyền thống của người Việt. Lễ ăn hỏi là sự thông báo chín

December 30,2017